Szívás pénisz testvér, Betűméret:


Értelmezése, meghatározása[ szerkesztés ] Hagyományos nyelvészeti értelmezése[ szerkesztés ] A szívás pénisz testvér jobbára azokat a kérészéletű új szavakat vagy régi szavaknak azokat az új jelentésváltozatait szokták szlengnek nevezni, amelyeket beszélők a hétköznapi élőbeszédben a tréfás hangulat keltése, a kifejezés színességének fokozása, az újszerűvel való játék öröme vagy a nyomaték kedvéért használnak.

Társasnyelvészeti értelmezése[ szerkesztés ] A modern szlengkutatás úgy véli, hogy a szleng elsősorban nem szókincs, hanem egyfajta nyelvi viselkedés, a nagyobb közösségeken belül létrejövő kiscsoportok koalíciók identitását jelző beszédmódaz ember társas tulajdonságaiból magyarázható nyelvi univerzáléamely minden nyelvben és a nyelveknek minden korszakában szívás pénisz testvér.

Létrejöttének talán legfontosabb feltétele egy olyan közösség, amelynek tagjai intenzív emocionális és beszédkapcsolatban állnak egymással.

Pénisz Ujjazás

A szleng létezése ezekben a kiscsoportokban nyer értelmet: egyrészt nyelvi eszközei révén megkülönbözteti a csoporthoz tartozókat a csoportba nem tartozóktól, másrészt pedig a kiscsoport és annak tagjai számára egyféle verbális lázadást jelent az őket körül vevő hierarchia ellen, így használata az ego védelmét és a csoportnyomás alóli felszabadulást szolgálja. Elsődleges és legfontosabb nyelvi funkciója mint eredetileg magáé az általában vett emberi nyelvé is a fatikus kapcsolatfenntartó, -megerősítő és identitásjelző funkció a nagyobb közösségen belüli kiscsoportokban.

Továbbá a szlengdefiníciók egy része bizonyos többé-kevésbé zárt csoportok nyelvével azonosítja a szlenget, más része pedig olyan nyelvnek tartja azt, amelyet az egyén a csoportba való tartozás kifejezése céljából használ. Dumas és J. Lighter szerint egy kifejezés akkor szívás pénisz testvér szleng, ha az alábbi kritériumok közül legalább kettőnek megfelel: Jelenléte szembetűnően csökkenti — legalábbis pillanatnyilag — a formális vagy komoly beszéd vagy írásmű méltóságteljességét.

Használata arra utal, hogy használója vagy a megjelölt tartalmat ismeri, vagy az emberek azon alacsonyabb társadalmi helyzetű vagy kisebb felelősséggel bíró osztályát, akik e kifejezés sajátos ismerői és használói.

A mindennapos társalgásban magasabb társadalmi Nem tudok teljes erekciót elérni vagy nagyobb felelősséget viselő személyek között tabukifejezésnek számít.

szívás pénisz testvér

A jól ismert konvencionális szinonima helyett használják, elsősorban azért, hogy a megvédjék a használót a konvencionális kifejezés használata által okozott kényelmetlen érzéstől, vagy hogy szívás pénisz testvér megvédjék a használót a további részletezés kényelmetlenségétől vagy fáradalmaitól. Egy lehetséges meghatározása[ szerkesztés ] A szleng a közösségen belül létrejövő esetleg azok mellett vagy azok ellen, azokkal szemben szerveződő kiscsoportok koalíciók identitását jelző beszédmódamelynek elsődleges és mint az emberi nyelvnek általában eredeti funkciója a nyelvi megbélyegzés, azaz a csoporthoz nem tartozók nyelvi eszközökkel való megkülönböztetése a csoportba tartozóktól.

Nyelvi eszközei például hangrendszere vagy szóalkotása általában nem térnek el a többségi csoport nyelvhasználatának eszközeitől, viszont a szlengben beszélés a szleng mint beszédmódvalamint a szleng kifejezései, szövegfajtái, stílusa együtt jár egyfajta gyakran fanyar, cinikus humorral, tréfával és az e mögött húzódó, ezt alátámasztó könnyed, esetleg nyegle viselkedésmóddal és világszemlélettel, ami a kisebbségi csoportnak koalíciónak, szubkultúrának, ellentársadalomnak a többségi csoporttal való szembenállását tükrözi, a tőle való különbözését akarja jelezni.

Ebből következően a szlengben beszélő a világot egyfajta erős érzelmi szűrőn keresztül szemléli. Ez az erős érzelmi viszonyulás a szlengben a szavak és kifejezések érzelmi színezetében nyilvánul meg. A többségi csoport nyelvével összevetve a szleng szókincse általában lenéző, lekicsinylő stílusárnyalatot hordoz, ami abból következik, hogy a szlengben beszélő a megnevezett dolgokat, jelenségeket, cselekvéseket erős kritikával elsősorban negatívan szemléli, és ezt — leggyakrabban familiáris, esetleg tréfás, humoros vagy éppenséggel durva, sértő formában — szívás pénisz testvér is fejezi.

Szívás pénisz testvér a szembeállító attitűdből következik, hogy a szleng és használója gyakran normaszegő. Ez magyarázza azt a jelenséget, hogy az európai szlengekben jelentős mennyiségben találni zsidó héber - jiddis és cigány nyelvi elemeket. Ez a jelenség magyarázza, hogy vannak, akik a szlenget és a szépírói nyelvet rendkívül aloe az erekció elősegítésére érzik.

Keletkezése és használata[ szerkesztés ] Keletkezésének társasnyelvészeti magyarázata[ szerkesztés ] A szleng eredetének társasnyelvészeti szociolingvisztikai magyarázata abból indul ki, hogy a szleng nyelvi és kulturális régióktól függetlenül létező nyelvi univerzáléamely egyidős az emberi nyelvvel, ezért eredetének magyarázata csak az emberi nyelv kialakulásának magyarázatával együtt lehetséges. Létrejöttét a csoportevolúció során kialakult Homo sapiens társas tulajdonságai magyarázzák meg.

A kőkorszakra kialakult modern Homo sapiens maximum fős csoportokban élt, e csoportok voltak az emberi evolúció — esetünkben a nyelv szívás pénisz testvér — színterei. Régóta ismert tény például, hogy azoknak az egyéneknek a száma, akikhez különösen szoros kötődésünk lehet, mindössze lehet, és ezen belül lehet egy körülbelül 5 fős belső kör, amelynek tagjaival még erősebb a kapcsolatunk.

Pénisz Golyó

Ezenkívül számos jel utal arra, hogy kapcsolatrendszerünk többrétegű lehet, a rétegek határai 35, illetve körül mozognak, és a számok növekedésével párhuzamosan csökken az érzelmi intenzitás és közelség. Ez olyan, mintha mindegyikünk egyre nagyobb, 5, 15, 35, 80 és fős körök középpontjában helyezkedne el. Ezek a kiscsoportok jelentős részben épp a saját maguk által kialakított nyelv segítségével individualizálódnak, a közös nyelv tudata a csoporttudat részét képezi.

 • Спросила Николь.
 • Leghosszabb Pornó videók » Leszbik | richihir.hu
 • Szleng – Wikipédia
 • A férfi abbahagyta az erekciót
 • Hogy egy nő meghosszabbíthatja a férfi merevedését
 • Pénisz Golyó - videók - Bookmark XXX
 • Autó: Már kapható a 6,2 literes V8-assal szerelt hatalmas új Chevrolet Suburban terepjáró | richihir.hu

A szleng ebben a csoportazonosító szerepben természetesen nem tér szívás pénisz testvér a koalíció fölötti csoport közös nyelvétől vagy más nyelvváltozataitól, hiszen azok is ugyanolyan funkciókat látnak el az őket használó nagyobb csoportokban, mint az egyes szlengek a maguk szűkebb koalíciójában. A szlengek ugyanis alapvetően nem mások, mint a fölébük rétegződő közös nyelv, sőt vélhetőleg — legalábbis nyelvi eszközeiket, szókészletüket tekintve — a közös nyelvhez képest csak részrendszerek, amelyek viszonylag kis mennyiségű, de jelzett, a koalícióra utaló, emocionálisan feltöltött elemet tartalmaznak.

A szleng elsősorban nem nyelvi jelenség, hanem a nagyobb közösségtől kisebb vagy nagyobb mértékben elkülönülő kisebb csoportok, koalíciók létének nyelvi megfelelője, jelzése. Mint ahogy egy-egy közösség öltözködési, tetoválási, zenehallgatási, metakommunikációs szokásai, úgy szlengje sem értelmezhető önmagában, csak a közösség teljes etogramjának viselkedési mintázatának ismeretében.

Attól függően, hogy a szlenghasználó koalíció és nyelve mennyire élesen áll szemben szemben áll-e egyáltalán a nagyközösséggel, a többség oldaláról nézve a szleng akár ellennyelvnek [9] is minősülhet, a koalíció számára pedig a velük szemben álló nagy cink-erekció elleni védekezés egyik eszköze lehet. A szleng ellennyelvvé válását az teszi természetes folyamattá, hogy a szleng megszületése mintegy nyelvi következménye annak a kiscsoportképződést kiváltó oknak, hogy a létrejövő koalíció tagjai szabadulni akarnak a fölöttük álló nagy csoport nyomásától.

A koalíciók pozitív szerepe éppen az, hogy felszabadítják az egyént a csoportnyomás alól. A szleng tulajdonképpen a csoport és az egyén verbális lázadása szívás pénisz testvér hierarchia ellen és igazságtevés humorral. Ez a verbális lázadás, azaz maga a szleng azért rendkívül sikeres, mert segít a feszültségek levezetésében, ám önmagában még nem veszélyezteti a nagycsoportottehát nem rombolja le a kiscsoport és tagjai számára is életteret biztosító közösséget. A szleng ilyen formán egyúttal önterápia is, az ego védelme az elnyomó közösség szívás pénisz testvér.

Robert L. A szleng akár gyógyír is lehet erre, önirányított terápia, mely egyidős az első beszélni tudó családdal. A család akárcsak a társadalom a hatalom és a jog hierarchiáját tartja fenn, mely ellen a gyermek egészséges, fejlődő énjének szüksége van kompenzálásra gyengesége és bűnössége miatt.

A szleng mint gyógyír tagadja a gyengeséget, illetve kérkedik a bűnösséggel. Ebből a nézőpontból nyugodtan állíthatjuk, hogy a terapeutikus, gyógyító szleng szükséges az én fejlődéséhez, s hogy a társadalom nem működne szleng nélkül.

Különös, hogy egy olyan nyelvi jelenség, mely ennyire tünékeny és frivol, mint általában a szleng, egyúttal ennyire mély és létfontosságú lehet az emberi fejlődés és rend szempontjából. A profanitáshoz hasonlóan a szleng is a pusztító fizikai tett helyettesítője. Kis Tamás [11] ezeket az ünnepeket Bahtyin terminusát kitágítva karnevál-nak nevezi. Úgy véli, hogy a szleng a karnevál legfontosabb tulajdonságait menti át verbális formában a hétköznapokba, ugyanis mind a karnevál, mind a szleng az embernek azon a tulajdonságán alapul, hogy az egyén nem élhet állandóan a csoport nyomása alatt.

szívás pénisz testvér

A szoros közösséghez tartozás jó dolog, biztonságot nyújt, ám olykor-olykor ki kell törni belőle. Ezt a szükségletet elégíthették ki azok a rítusok, amelyeknek szabályozott szertartása biztosította, hogy a lázadás okozta robbanás ne váljon határtalanná, és ne vesse szét végképp a csoportot, [12] de a csoport tagjai mégis megélhessék a totális szabadságot.

A szabadság megélésének legfontosabb eszköze a — Bahtyin szavaival — ünnepi, össznépi és ambivalens karneváli nevetés volt.

 • Alultápláltságot jelent.
 • Pénisz Ujjazás - videók - Bookmark XXX
 • 3 érzéki péniszbűvölő mozdulat (18+) - Nő és férfi | Femina
 • A péniszem nem fárad el
 • Pont a péniszen mi az
 • Péniszpumpa - vajon tényleg működik?
 • Férfi pénisz keményedése és puhulása videóra véve - Gay Szex Videók és Gay Szex Képek

A szleng ezt az örömteli, ujjongva örvendező, de csúfolódó és gúnyolódó, egyszerre tagadó és állító, egyszerre temető és új életre keltő [13] karneváli nevetést őrzi a hétköznapi, nem ünnepi időszakokban is. Ez az oka annak, hogy a szleng oly sok érzelmileg telített, és mindezzel együtt humoros, tréfás kifejezést tartalmaz. Ezek a kifejezések nagyon gyakran a karnevál esztétikai szemléletét, a groteszk realizmus t mutatják, amelynek legfontosabb ismérve a lefokozás, vagyis a magasztos, szellemi, eszményi, elvont dolgok átfordítása a tiszta anyagiság, az evilágiság és a vele eltéphetetlenül összenőtt testiség síkjára.

Ez a lefokozó és materializáló világnézet magyarázza azt, hogy a szleng kifejezései erőteljesen az alsó, anyagi-testi régiókhoz kapcsolódnak.

Használatának és kialakulásának nem társasnyelvészeti magyarázatai[ szerkesztés ] A szlenget egészen napjainkig jóval szűkebben értelmezték, mint ahogy ezt a társasnyelvészet teszi.

Éppen ezért a szleng használatának és kialakulásának okait is eltérően magyarázták. Ezek a magyarázatok alapvetően nem mondanak ellent a társasnyelvészeti magyarázatnak, csak annál térben és időben jóval szűkebb keretek között szívás pénisz testvér csak az utóbbi egy-másfél évszázadra érvényesen értelmezik a szlenget.

Találat a(z) "box teherautó szex" kifejezésre történt keresésre - Magasztos pornó

Szociológiai megközelítése[ szerkesztés ] Meglehetősen elterjedt az a vélekedés, [14] amely szerint a szleng a maga gazdagságában akkor jelent meg először, amikor sokféle nép találkozott a régi vásárvárosok kulturális keresztútján, majd a még sokszínűbb, a mesterségek kölcsönös függőségén alapuló középkori városokban virágzott fel.

Hasonló okokból a A szleng természete révén a sokarcú társadalom szerveződéséből jön létre és a maga módján elősegíti a társadalmi struktúrák és az egyes társadalmi csoportok közötti erőviszonyok fennmaradását és változását. E szerint a felfogás szerint a szleng a pluralisztikus, összetett, dinamikus és a kölcsönös függőségi viszonyokon alapuló modern társadalom szükségszerű és elkerülhetetlen kulturális terméke, a nyelv különálló szintje, amely a homogén vidéki társadalomból a heterogén városi társadalomba való nagy átalakulás során keletkezett.

Szociálpszichológiai megközelítése[ szerkesztés ] A szleng születésével és működésével kapcsolatosan rendkívül elterjedt vélemény, hogy a szleng elsősorban szociál pszichológiai szívás pénisz testvér nem nyelvészeti probléma. A szleng kialakulásának oka e szerint a felfogás szerint az, hogy az egy közösségben élő emberek hajlamosak egy a közösség tulajdonságait felmutató nyelv létrehozására. Ennek oka lehet az összetartozás érzékeltetésének vagy a kívülállók kirekesztésének, a csoportba való bejutásuk megnehezítésének szándéka, a titkosság vagy a közös ismeretek kihasználása, a kommunikáció gazdaságossága.

Ebből következően a csoport szlengjének megtanulása kiválóan mutatja, hogy egy személy az illető csoport megfelelően szocializált tagjává vált. A szellemesség, elmésség és humor tudatos gyakorlásaként, illetve teljesen vagy főként ezek spontán kifejeződéseként.

szívás pénisz testvér

Szemléletesnek lenni, pozitívan és kreatívan, illetve negatívan — a színtelenség elkerülésére irányuló természetes vágy által hajtva. A figyelmet lekötni, sőt meghökkentő vagy megdöbbentő hatást elérni. Megszabadulni a sablonoktól — olyan törekvés ez, amely rendszerint a létező szavakkal és kifejezésekkel szembeni türelmetlenségből fakad.

Tömörnek, velősnek és összefogottnak lenni. Gazdagítani a nyelvet. Ez a fajta szándékolt eredetiség csak a tanult emberek között dívik. Az ilyesmi inkább irodalmi vagy legalábbis műveltségi jellegű, mint spontán.

szívás pénisz testvér

Konkrétummal tölteni fel az elvontat, valószerűséggel és földközeliséggel az idealisztikusat, megfoghatósággal és közelséggel a távolit. Míg a műveletlenek és tanulatlanok körében az ilyen szellemi tevékenység rendszerint tudatalatti, addig a művelt és tanult embereknél ez általában előre megfontolt.

Enyhíteni vagy éppenséggel egyértelművé tenni valaminek a visszautasítását vagy ritkábban formális megtagadását. Csökkenteni vagy inkább eloszlatni egy társalgás, értekezlet, esszé vagy cikk ünnepélyességét vagy fellengzősségét.

Enyhíteni a halál vagy az őrület rideg tényét, tompítani tragikumát, elkendőzni a hálátlanság és árulás csúfságát, s ezáltal lehetővé tenni a beszélőnek és hallgatóságának a fájdalom elviselését és a további normális életvitelt. Szórakoztatni és mulattatni a magas közönséget, illetve leereszkedni szóban vagy írásban azokhoz, akiket alacsonyabb rangú közönségnek szívás pénisz testvér, vagy egyszerűen csak az egyenrangú közönséghez szólni vagy írni.

Megkönnyíteni a társadalmi kommunikációt ezt az indítékot nem szabad összekeverni, még kevésbé egybemosni az előzővel. Megteremteni vagy ápolni valamely mély és tartós barátságot vagy közelséget. Sugalmazni vagy esetleg bizonyítani, hogy egy bizonyos iskola vagy egyetem, szakma vagy foglalkozás, társadalmi osztály, művészeti, irodalmi vagy zenei csoport, kulturális közösség vagy réteg tagjai közé tartozunk vagy tartoztunk. Ezt kapcsolatteremtés céljából is lehet tenni.

Éppen ellenkezőleg: azt sugalmazni vagy esetleg bizonyítani, hogy valaki más nem tartozik valahova. Elkerülni, hogy társaink vagy a kívülállók megértsék, amit mondunk. Gyerekek, szerelmesek, bűnözők, majdnem-bűnözők és börtönbe zárt ártatlanok a fő letéteményesei a titkosság céljával használt szlengnek.

szívás pénisz testvér

Amikor egy ilyen sajátos nyelvet alvilági személyek használnak, akkor a neve tolvajnyelv. Ez a Magyarországon hosszú ideig uralkodó preskriptív előíró, nyelvművelő szemlélet, amely szerint a nyelvváltozatok különböző értékűek, erkölcsi vagy esztétikai szempontból ítélte meg a nyelv szavait, a szlengkutatók hiába hangoztatták, hogy a nyelvi jelenségek nem tartoznak se az erkölcs, se az esztétikum kategóriájába, ahogy egy tudományos vizsgálatban egy fizikai törvényt sem lehet erkölcsösnek vagy erkölcstelennek, szépnek vagy csúnyának nevezni.

Férfi pénisz keményedése és puhulása videóra véve

Az angolszász nyelvterületen az egyértelmű elítélés helyett inkább egyféle kettősség jellemezte a kutatókat, aki megkülönböztették a rossz szlenget és a jó szlenget. A rossz szlengnek nincsen jelentése; csupán egy hangsor, amely mivel könnyedén kiszalad a szánkon, az szívás pénisz testvér öntudatlanul működő képzeletére hagyatkozik. A szlenggel foglalkozó szociolingvisztika egyenesen úgy véli, hogy a szleng az egyik legfontosabb az embernek mint társas lénynek a nyelvi eszközei, verbális kommunikációs módjai közül, ugyanis a szleng annyira tisztán, jól láthatón és töményen őrzi az emberi nyelv eredeti funkcióit, hogy erről az oldaláról nézve a szlenget nyelvesszenciának tekinthetjük.

Gyakran tapasztalható, hogy azok, akik elítélik a szlenget, a szívük mélyén mégis vonzódnak hozzá. A helyzet attól válik bonyolulttá, hogy a beszélők jelentős része szívesen meghallgatja ezeket a kifejezéseket, de nem szívesen hallja vissza őket a gyerekeitől vagy másoktól.

A jelenség lényege az, hogy a mindenkori csoportnak alapvető érdeke, hogy a közösségen belül lehetőleg ne legyenek kisebb-nagyobb klikkek, elkülönülő kiscsoportok, mert ezek a saját érdekük érvényesítésével az egész közösség de legalábbis a közösségi hatalmat gyakorló koalíció érdekeit veszélyeztethetik.

A széthúzás a csoport felbomlásának lehetőségét veti fel, ez pedig a kőkorszaki viszonyok között a csoporttagok pusztulásával egyenlő. Épp ezért a nagycsoport, illetve annak vezető, hangadó koalíciója igyekszik a kiscsoportokat megszüntetni, elszigetelni, a közösséget homogenizálni, szinkronizálni közös rítusokkal, közös hiedelmekkel, a közös nyelv tudatával stb.

Ennek a homogenizációnak egyik módja a belső csoportok megszégyenítése, lejáratása. Ez együttjár a rájuk jellemző beszédmód szlengjük megbélyegzésével, hiszen az egymást akár a többi csoporttaggal szemben is támogató, érzelmileg is rendkívül szorosan kötődő koalíciók szlengjét mind a tágabb körben fölöttük elhelyezkedő csoport okmind maga a megbélyegzett koalíció az érintett kiscsoporttal azonosítja.

A helyzetet bonyolítja, hogy a kiscsoport meleg testépítő pénisz a nagyobb közösségbe is tartozván, természetesen maguk is hasonlóan viszonyulnak más kiscsoportok szlengjéhez, hiszen ők is szívás pénisz testvér, hogy az efféle nyelvileg is megnyilvánuló elkülönülés bomlasztja a csoportot. Éppen ezért nagyon valószínű, hogy saját szlengjükre vonatkozóan is elfogadják a megbélyegzést, és emiatt a szleng használata akár szégyenérzetet kelthet magukban a használókban is, szívás pénisz testvér a napjainkban végzett attitűdvizsgálatok ezt mutatják.

Péniszpumpa: hasznos segédeszköz vagy értelmetlen fogyasztási cikk?

Megbélyegzettsége miatt a szleng sohasem rendelkezik nyílt presztízzsel, viszont a rejtett presztízs mindig is jellemzi, hiszen a szlengben beszélő a nyelvhasználatával azt fejezi ki, hogy ő maga a szűkebb közösségéhez tartozik, és emiatt a valerian erekció olyan kedvező jellemvonásokkal ruházza fel, mint például a barátságosság vagy lojalitás.

Ez lehet a legalapvetőbb oka a szlenghez fűződő ambivalens megítélésnek. Típusai[ szerkesztés ] A szleng egyrészt szó- és kifejezéskészlet, másrészt pedig egy sajátos nyelvhasználati-stilisztikai forma beszédmód.

A szlengnek szókészletként való felfogása az egyik legelterjedtebb elképzelés a nyelvészek és a nem-nyelvészek körében.

Ez annyit tesz, hogy ez esetben a szlenget azonosítják a szlengszavakkal, úgy gondolják, hogy a szleng nem több, mint a szótárakba gyűjthető szlengszavak állománya, amelyeket a bázisnyelvükbe szőve használnak egyes beszélőközösségek.

A szlengek természetesen részlegesen leírhatók szókincsük, kifejezéskészletük alapján is, még ha régóta ismert is az a tény, hogy a sok szó csak a szlengben beszélés alatt és csak a szlengben beszélés időtartamára, alkalmilag válik szlengszóvá, és hogy gyakran szlengnek tekinthetők a szavak olyan szövegösszefüggésbeli jelentései, amelyek különböző stilisztikai kifejezőeszközök irónia, perifrázis stb. Ez teszi a szlenget nehezen megfogható nyelvi jelenséggé és mutatja egyúttal, hogy a szleng beszédmódként is létezikhisz egy adott pillanatban valamely szó vagy kifejezés félreérthetetlenül szleng, más körülmények között viszont egyáltalán nem az.

A szlengnek különböző típusokba sorolása elsősorban a szókészletként lexikális kategóriaként, regiszterként értelmezett szlengre érvényes. Beszédmódként a szleng csak a beszélőközösségben, konkrét szituációkban figyelhető meg. Ezt a kettősséget tagolja tovább Kaarina Karttunen finn nyelvész, aki egyrészt közszlengről beszél, amelyet mind földrajzilag, mind társadalmilag széles körben ismernek, szívás pénisz testvér pedig megkülönbözteti az ún.

Már kapható a 6,2 literes V8-assal szerelt hatalmas új Chevrolet Suburban terepjáró

Nagyon fontos annak a tudatosítása, hogy a valóságban a szleng mindig a kiscsoportokban születik és működik, csak a nyelvész absztrahál bizonyos közös tulajdonságok alapján szlengtípusokat a valós, tulajdonképpeni nyelvhasználatban létező a kiscsoport-szlengekből, amelyek egyszerre képviselik az összes többi típust: egyszerre helyi szlengek hiszen minden kiscsoport lokálisan jellemezhetőegyszerre szakszlengek hiszen minden kiscsoport közös érdeklődésen vagy érdekeken alapuló szakmai szerveződés és egyszerre közszlengek hiszen a tagok korábban vagy egyidejűleg más csoportok tagjai is: így biztosítják a kiscsoport-szlengek szavainak terjedését, és szívás pénisz testvér a más beszélőközösségekből származó szlengszavakat.

Az absztrakció foka szerint három szintet különböztethetünk meg a szlengben: 1. A kiscsoport-szlengek a beszélőközösségek valóságosan létező szlengjei.

Ezek nyelvi anyaga az adott kiscsoport tagjai számára a csoport jellegéből következően fontos reáliák megnevezésére vagy újranevezésére szolgál. A nagycsoport-szlengek olyan kiscsoportok, beszélőközösségek szlengjéből absztrahálódnak, amelyek valamiben azonosak, és azonosságuk miatt egymással lazább vagy szorosabb kapcsolatba kerülhetnek oly módon, hogy tagjaik között átfedés vagy érintkezés alakul ki.

Az egyes beszélők közvetítik a kiscsoportok szlengjét a másik beszélőközösségbe, és ezáltal egyféle kiegyenlítő szerepet játszanak. A kiscsoportok közötti azonosság alapvetően kétféle lehet: területi az egy helyen, egymás közelében működő csoportok között és szakmai az azonos foglalkozást, hobbit űző, azonos életmódot folytató stb. Ennek megfelelően a nagycsoport-szlengeknek két nagyobb fajtáját különböztethetjük meg: a helyi szlengeket és a szakszlengeket.

Kedves Olvasónk!

A helyi szlengeken a területileg szerveződő nagycsoport-szlengeket egy falu, város, városrész, iskola szlengjét érthetjük. Erre a szlengtípusra jellemző, hogy szókincse szakmától független, a kiscsoport-szlengek általános szókincséből származik.

A szakszlengek érdeklődési, foglalkozási alapon elkülönülő csoportokra katonai, diák, tolvaj, labdarúgó, kábítószeres stb. Szókincsük a szakmától függő, az azonos szakmához tartozó kiscsoport szlengjének speciális szókincséből származik.