Kakas felállítása a videón


Digitális Témahét Az ünnepi programsorozathoz kapcsolódtak az iskola tanulói és pedagógusai a as Digitális Témahét keretében is, amely ezúttal két teljes héten keresztül került lebonyolításra osztályaink és pedagógusaink hatékony bevonásával. Az idei témahetünk a „Jankay A témaheti tanórák többsége iskolánk névadójának, Jankay Tibornak az életére, korának történelmére és Jankay munkásságára épültek, de megismerkedhettünk városunk és iskolánk történelmével is.

Polcz Alaine (1922-2007) - pszichológus, írónő

Informatika órán létrehozásra került egy tanulók által készített és szerkesztett jubileumi blogoldal is, ami az idei évben folyamatosan frissülni fog. Szakköri és informatika órai keretek között a tanulók a Jankay Iskola ifjúsági magazinjának, a IKT eszközöket használtunk tanórákon kívül is, így például a sakk szakkörön a gyerekek megtanulhattak 60 lépésből mattot adni kivetített tartalmak segítségével, sőt, a történelem szakkör egy mobilos alkalmazást használva körbejárta Budapestet is a témahét során.

A Nagy érdeklődéssel hallgatták a gyerekek a beszámolót. A rövid "ismertető" után kérdéseket tettek fel, főleg a sportolási lehetőségekről, a menzáról, a játékokról, majd megnézték a fényképeket, amit az apuka hozott.

Ezt követően a gyerekek Jankay Tibor életével, munkásságával, békéscsabai kötődésével ismerkedhettek meg kivetített digitális tartalmakon keresztül. Ezután egy 5 kérdésből álló feladatlapot töltöttek ki csoportmunkában. Jankay Tibor néhány festményét, grafikáját nézték meg a Jankay Katalógusban, majd beszélgettek róla.

A művész négy festményét kirakták a gyerekek puzzle formájában. A művész képeinek kakas felállítása a videón színezték, minek során törekedniük kellett a minél "élethűbb" színezésre.

A fő téma A kakas című munkájának feldolgozása volt. A munka előtt a tanulók megtekintettek egy kivetített videót, majd kiszínezték a kakas másolatát. Ezután csoportokban néhány kérdésre kellett válaszolniuk az elhangzottak alapján. Rajz és vizuális kultúra óra keretében csoportokban a festő képeivel ismerkedtek, majd néhány képből készített puzzle kirakása volt a feladat.

Galéria A képekre kattintva megtekinthetik az 1. A festmény 12 darabban került a gyerekekhez, amit a szorzások helyes megoldása után az eredményt egyeztetve tudták a megfelelő helyre rakni a darabokat.

Közzétételi lista 1.

Élvezetes csoportmunka során egymást segítve jutottak el a megoldáshoz. Rajz órán Jankay Tibor életéről beszélgettek. Megismerték festményeinek jellegzetességeit, majd a gyerekek elkészíthették Jankay egyik festményének rekonstrukcióját.

Az életútjáról és munkásságáról egy ismeretterjesztő szövegen keresztül szereztek új információkat.

Kakaskalendárium tyúkoknak

Ezután csoportmunkában kvízkérdésekre válaszoltak. Rajz- és vizuális kultúrán Jankay Tibor munkásságával és néhány munkájával ismerkedtek meg a gyerekek. YouTube oldalról megtekintettek egy kisfilmet iskolánk névadójáról, melyben a művész elmeséli egy gyermekkori, békéscsabai emlékét a család kakasáról. A történet és az interneten keresztül bemutatott festmény alapján a tanulók kiszínezték a festmény körvonalazott rajzát. Angolórán Észak-Amerika térképét vizsgálhatták meg. Ezután azokból a reprodukciókból, melyekkel már rajzórán találkoztak, csoportmunkában puzzlet kellett kirakniuk.

Láthatóan tetszettek a feladatok, nagy lelkesedéssel hajtották végre. Ezután négy csoportban dolgoztak. Mindegyik csoport választott magának egy képet, majd kiszínezték azokat. Arra törekedtek, hogy minél jobban hasonlítsanak a használt színek az eredetire.

A végén a legjobbakból kis kiállítást rendeztek a tanteremben. Galéria A képekre kattintva megtekinthetik a 2. Mivel matematika órán történt mindez, hozzákapcsolták a tanulók a matematikát a festészethez. Csoportokban írásbeli osztásokat tartalmazó lapot kaptak, ahol is az eredményt kiszámolva megkapták, melyik puzzledarabot hol kell elhelyezni a papíron.

Main navigation

A fürgébbek cseréltek is másik csoporttal, hogy minél több képet össze tudjanak illeszteni. Az elkészült munkákat közösen felragasztották a lapra, majd projektfalat hoztak létre. Vizuális kultúra, angol és magyar nyelvi órákon Power Point vetítés segítségével jutottak a művész legfőbb életrajzi adatainak birtokába és szemlélhették meg Jankay fontosabb képzőművészeti alkotásait is.

Gyakorlati feladat keretében pedig a diákok négyféle Jankay színező közül választhattak, és dolgozták ki azt saját színviláguknak megfelelően.

Összesen 12 darab képrészletet lehetett szerezni, melyet összerakva egy Jankay festményt kaptak meg a gyerekek. Kakas felállítása a videón csoportmunka során egymást segítve jutottak el a megoldáshoz, és egymást ellenőrizték. Nagyon élvezték kakas felállítása a videón órát, a képek magukért beszélnek. Rajzórán Jankay Tibor életútjával foglalkozott az osztály. A tanulók az óra első felében információkat gyűjtöttek a festőművész életéről, munkásságáról, majd ezt követően az interaktív tábla használatával, "Legyen Ön is milliomos" kvízjáték kérdéseire adtak választ.

Végezetül Jankay-s képeket színeztek ki hagyományos kézi rajzolással. Angolon jigsawplanet-en készített Jankay puzzlet rakhattak ki, majd "My school" témában a learningapps-en csináltak egy kitöltős feladatot az iskolánkról. Közben a csoportból egy másik tanuló nézte a feladatlapot, amin öt kérdés szerepelt, és a felolvasott szöveg alapján tudták bekarikázni a kérdésekre vonatkozó helyes válaszokat. Az órán a tanulók Jankay Tibor műveit ábrázoló képeket is összeilleszthettek és színezettek ki.

kakas felállítása a videón

Nagyon élvezték a feladatot, sok új információval lettek gazdagabbak Jankay Tibor életével kapcsolatban. A képek összeillesztése némi kis fejtörést okozott nekik, de a színezésben remek volt az összhang. Ügyesen megosztották a feladatokat egymás között, láthatóan jól érezték magukat. A projekt a 3. C-ben két délutáni órát vett igénybe.

Kakasképes kalendáriumot készített tyúkoknak egy brit divatfotós a Happy Egg tojástermelő cég megrendelésére.

Galéria A képekre kattintva megtekinthetik a 3. Először minden tanuló kapott egy szöveget, amelyet elolvasás után megbeszéltek úgy, hogy kérdéseket tettek fel egymásnak. Egy „learningapps-os” Igaz-Hamis feladatot készített a tanító, amit a tanulók a táblánál oldottak meg.

Csirkék, tyúkok és kakasok, ahogy még sosem láttad őket

A helyes válaszadás után egy Jankay festményt kaptak megoldásként. A következő feladat Az olvasó nő című festményről egy leírás készítése volt.

kakas felállítása a videón

A tanulók differenciáltan végezték a munkát. Többen önállóan, mások párokban, egy csoport pedig egy háromfős csoportban dolgozott. A csoport feladata az volt, hogy készítsenek egy leírást angolul, majd a bemutatáskor egyikük angolul, a többiek pedig magyarul, úgymond tolmácsoljanak a közönségnek.

A tanulók egyénileg is és a csoport is felolvasták, bemutatták az elkészített fogalmazásokat. Az óra végén két híres békéscsabai festő képeit keverték össze.

kakas felállítása a videón

Csoportosítani kellett, hogy mely művek tartoznak Munkácsy Mihályhoz, és melyek Jankay Tiborhoz. A tanulók ezt a feladatot is a "LearningApps"-on keresztül oldották meg. Informatika órán a tanulók az internet segítségével informácót gyűjtöttek, majd Power Point prezentációt készítettek iskolánk névadójáról.

A munka során a tanulók önállóan dolgoztak, de szükség esetén nagyon szívesen segítettek társaiknak is. Az angolul tartott vizuális kultúra órán Jankay festészetéről tanulhattak. Átismételték az általa oly gyakran használt geometriai formavilágot. A színhasználat rá jellemző sajátosságaira fókuszáltak.

kakas felállítása a videón

A tanulók az internet segítségével informácót gyűjtöttek Jankay Tiborról, majd belefogtak a munkák elkészítésébe. Önállóan dolgoztak, de szükség esetén szívesen segítettek osztálytársaiknak is. Magyarórán a Jankay Iskola 60 évét idézték fel a gyerekek régi fényképek segítségével.

Az egyik tanuló nagymamája az iskola tanítója volt, így bőséges képanyaggal látta el a tanulókat. Így a tanító és a diákok a régmúlt idők fényképeit nézegették, de többek között előkerültek régi bizonyítványok is.

kakas felállítása a videón

A tanító személyes emlékekből is merített, hiszen általános iskolás éveit nálunk töltötte. A Jankay Iskola honlapján sok új ismeretet szereztek, és a YouTube lehetőségeit is kihasználták. Fogalmazásórán páros munkával, szabadon választott formában összegezték az információkat. A kiválasztott képről reprodukciót készítettek tépéses - ragasztásos technikával. Az elkészült munkákat közösen értékelték, majd projektfalat hoztak létre.

Galéria A képekre kattintva megtekinthetik a 4. Az összegyűjtött adatokból a "Kahoot" online program segítségével quiz-t szerkesztettek. Minden csapat Jankay Tibor más-más életszakaszát feldolgozva alkotott kérdéseket.

Ezután minden csoport egy Jankay Tibor képeiből álló puzzle-t kapott. A képek kirakása után a gyerekek megpróbálták kitalálni a képek eredeti címét. A találgatások igen sikeresek voltak.

Végül pedig megbeszélték, hogy melyik kép milyen művészeti stílus, színvilág alkalmazásával, és a festőművész melyik életszakaszában készült.

Munkáikat később be is mutatták társaiknak. Galéria A képekre kattintva megtekinthetik az 5.

A gyerekek a digitális táblán kivetített festmények segítségével válaszoltak a teszt kérdéseire. Színeket, tárgyakat, háttereket kellett felismerniük és beazonosítaniuk. A tanulók nagy örömmel végezték a feladatokat és az óra után már több tudással kakas felállítása a videón Jankay Tibor munkásságáról. Civilizáció órán az osztály tanulói angol nyelvű prezentációkat készítettek Jankay Tibor életútjáról, munkásságáról.

Békéscsabai Tankerületi Központ

Az online tanulás lehetőségeit kiaknázva a Kahoot alkalmazáson keresztül készítettek kérdéseket Jankay életéből, és egymás tudását is tesztelhették a jó válaszok megtalálásával. Matematika óra keretében megadott adatok alapján osztályok, évfolyamok, tagozatok létszámait számolták ki.

Összehasonlító elemzéseket végeztek. Alkalmazták a százalékszámításról tanultakat.

Kompetencia alapú feladatokat végeztek el. Gyakorolták az adatszerzést táblázatból.

  1. Energikus segít az erekcióban
  2. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
  3. Ilyen a Szól a kakas már kezdetű, ami egyfelől a zsidóság szent énekévé csiszolódott kétszáz év alatt, másfelől a XX.

Galéria A képekre kattintva megtekinthetik a 6. Az órán továbbá Kahoot alkalmazáson keresztül készítettek kvízeket Jankay Tiborról, melyekkel egymás tudását is letesztelhették. Négy fős csoportokban kakas felállítása a videón, használhatták a mobiltelefonjukat is információkeresésre.

A feladatsor interaktív táblára volt kivetítve. Természettudományos gyakorlatok órán kislaptopon kellett kikeresni, hogy mit ír a wikipédia Jankay Tiborról. Az életrajzából ki kellett keresniük azokat az országokat illetve településeket, amelyek fontos helyszínei voltak kakas felállítása a videón egy-egy szakaszának, majd az interneten talált információk segítségével ezeket bejelölték a vaktérképekre Magyarország, Európa, Föld. A tanulók párokban ha a pénisz csöpög. Galéria A képekre kattintva megtekinthetik a 7.